FAQ

​

Polonia amerykańska ma takie same prawa wyborcze jak mieszkańcy Polski 

 i dla dobra Polski powinniśmy wziąć udział w głosowaniu 

oraz zaprosić do wspólnego głosowania naszych bliskich i znajomy w USA.

​

​

Czy mam prawo głosować będąc w USA?

TAK 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i Senatu RP ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,  nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie. 

​

​

Czy muszę się zarejestrować przed wyborami?

TAK

Przed każdymi wyborami należy zarejestrować się ponownie. Rejestracja odbywa się listownie, telefonicznie, za pomocą e-maila, poprzez system elektronicznej rejestracji MSZ oraz osobiście              w konsulacie.  Rejestracja odbywa się po ogłoszeniu rozporządzenia  Ministra Spraw Zagranicznych     o utworzeniu obwodowych komisji wyborczych.  W wyborach w USA mogą brać udział osoby posiadające w dniu wyborów ważny Paszport RP.

​

Pomóżmy rejestrować się elektronicznie rodzinie,  znajomym, sąsiadom, seniorom. Każdy z nas może wpisać dane do systemu elektronicznego rejestrującego wyborców na prośbę wnioskodawcy!

​

​

Czy głosować skoro nie mieszkam i nie płacę podatków w Polsce?

TAK 

To czy płacę podatki w Polsce nie ma wpływu na to czy mogę głosować, niektórzy posiadają w Polsce nieruchomości lub planują powrót do Polski w wieku emerytalnym.  Inni wspierają finansowo swoje rodziny, wybierają się tam na wakacje, inwestują lub w inny sposób wydają pieniądze w Polsce. Bycie Polakiem nie sprowadza się do miejsca płacenia podatków. Reprezentujemy nasz kraj, nasza kulturę  w miejscu zamieszkania, wspieramy kontakty handlowe i promujemy Polskę. To są niewymierne finansowo wkłady w rozwój naszego kraju.  

​

​

Uwaga! Żadna polska podkreślę POLSKA partia polityczna nie namawia do bojkotu wyborów. Komu zatem zależy abyśmy nie głosowali? To pytanie zostawiam otwarte.

​

​

​

Czy prawdą jest że ten kto nie mieszka w Polsce nie powinien decydować?

NIE 

​

Sprowadzenie tej relacji do granic geograficznych kraju jest nieporozumieniem. Polskę tworzą obywatele poprzez tożsamość z dziedzictwem narodowym,  kulturą  oraz językiem polskim. Polonia amerykańska stanowi integralną część Polski. Osoby wybrane do Sejmu i Senatu RP nie decydują wyłącznie o sprawach krajowych, mają istotny wpływ na politykę zagraniczną naszego państwa. Dlatego tak ważne jest aby rozumiały i reprezentowały również Polonię amerykańską. 

​

​

Czy jestem w stanie podjąć właściwy wybór, mimo iż nie mam bezpośredniego  kontaktu z Polską rzeczywistością? 

TAK 

Gdyż właśnie obserwując sprawy z dystansu, mogąc porównać nasz punkt widzenia z  amerykańskim doświadczeniem jesteśmy jeszcze bardziej w stanie obiektywnie spojrzeć na sprawy Polski. Globalne media,  internet, kontakty z rodziną  pozwalają nam na bieżący kontakt z sytuacją w Polsce. 

​

​

​

KONTAKT

e-mail

 nasze@wybory.us

facebook

https://www.facebook.com/wybory.us

twitter

https://twitter.com/WyboryU

​

Zapraszamy do kontaktu z Konsulami 

oraz do współdzielenia się przygotowaną informacją.

​

​

​

​

​

​

​

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK