Weź udział w głosowaniu na terytorium USA 

2019  wybory do Parlamentu Europejskiego

            zakończyły się w sobotę 25 maja 2019 

​

2019  w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

2020 w wyborach Prezydenta RP

Wybory do Sejmu i Senatu RP - sondażowe wyniki z dnia 15 lipca 2019r. wykonany przez Kantar

.

Konsulowie w USA rozpoczęli konsultacje w sprawie utworzenia zagranicznych obwodowych komisji wyborczych. Jeśli chcesz aby w twoim miejscu pobytu została utworz0na obwodowa komisja wyborcza to jest to możliwe jeśli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców obywateli polskich i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.

 W Nowym Jorku planowane jest powołanie czterech komisji – w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie, na Greenpointcie, na Ridgewood, na Long Island. Kolejne dwie komisje w New Jersey – w Clark i Passaic oraz po jednym w Philadelphii, PA, New Britain, CT, 

Bostonie, MA oraz ewentualnie w Pittsburghu, PA lub Cleveland, OH.

W stanie Nowy Jork warto powołać również komisje na Brooklynie Maspeth i Boro Park 

oraz na Staten Island. Czy w Buffalo czy Syracuse! 

Także NJ może mieć więcej komisji choćby w Union czy Linden, Trenton 

 jak również w Stroudsburg, PA.

​

KOMUNIKAT KONSULATU 

Z uwagi na fakt, że utworzenie obwodu głosowania wiąże się z koniecznością spełnienia przez członków obwodowej komisji wyborczej odpowiednich wymogów, jak również niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego lokalu wyborczego – spełniającego normy bezpieczeństwa (wyposażonego m.in. w odpowiedni sprzęt gaśniczy sprawny technicznie i poddawany przeglądowi przez specjalistę co najmniej raz do roku), zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie minimum 8-10 osób, które zechciałyby podjąć się pracy członka komisji wyborczej. Proszę mieć na uwadze, że osoby te muszą zadeklarować dyspozycyjność w przewidywanych terminach głosowania w USA (głosowanie w USA odbywa się zawsze w sobotę), a mogą to być następujące daty: 12, 19, 26 października oraz 2, 9 listopada. 

​

Konsul informuje, że w skład komisji może być powołana osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim (posiada ważny polski paszport);

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

6) zamieszkuje na obszarze właściwości terytorialnej konsula powołującego komisję.

 Ostateczna decyzja odnośnie składu osobowego komisji należeć będzie do Konsula 

Konsul informuje, że członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. 

​

Praca członków komisji wyborczych jest niezwykle odpowiedzialna oraz bardzo wymagająca

W przypadku niemożności skompletowania co najmniej 8 osobowego składu komisji oraz niemożności zapewnienia odpowiedniego lokalu wyborczego Konsul nie będzie mógł utworzyć obwodu głosowania.

​

Licząc na Państwa pomoc, Konsul prosi o deklaracje do 30 czerwca br. danych osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych (ze wskazaniem miejscowości siedziby komisji wyborczej oraz podaniem numeru ważnego polskiego paszportu członka komisji), przesyłając odpowiednie informacje na adres e-mail sekretariatu Konsulatu.

​

Dokładna data wyborów parlamentarnych 2019 wyznaczana jest przez prezydenta w najpóźniej na 90 dni przed końcem kadencji sejmu.  

​

​

​

​

Jeśli chcesz oddać głos w wyborach RP i mieszkasz na terenie USA sprawdź:

CZY POSIADASZ WAŻNY  PASZPORT RP?